Яндекс.Метрика

Манас баатырдын Каныкейге уйлонушу

Балбан күрөш, эр сайыш,

Атала баш, ит тартыш,

Оюн-күлкү тамаша.

Жамандар калып адашып,

Жакшыга жакшы жанашып,

Кырк күнү кызык көрүшүп,

Келгендер кетти тарашып.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.