Яндекс.Метрика

З

Заада: олуя заада - олуядан туулган.

Заң - закон.

Заңгар - каргыш тийген, бузук.

Заңги - мүнөзү айбан чалыш дөө.

Зар - алтын.

Зардеп - мүшкүл, сүрү кыйын, коркунуч-туу.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.