Яндекс.Метрика

И

Ибет - шек, күмөн.

Илебин - калмактардын Иле өзөнүндө жашоочу бир уруусунун каны.

Илек - бир илек жүз мин.

Илий - заң, закон.

Зоолу - күнөөлүү адамдын колуна салынуучу кишен.

Зулпукор - өткүр, болот кылыч.

Зыйнат - сый-сыпат, адеп. - алтын.

Инжуу- бермет

Ит тартыш - тамашанын  бир түрү эки кишинин аркан тартышканы.

Ичин жыйбады - тардык кылбады.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.