Яндекс.Метрика

Д

Даанышман — ар нерсени билген, билимдүу, акылман адам.

Дабаа — айла.

Даван — ашуу, бел.

Дажаал — миф. өтө каардуу зор дөөнүн аты.

Даңкан — аттын туягынан ыргыган топурак.

Дарайы — жибек кезд.менин бир туру.

Дап — барабандын бир турү.

Дене кул — түбөлүк кул.

Диңсе — илгерки кытай төрөлөрүнүн бөрктөрүнө сайынган төрөлұк белги ташы. Добулбас — барабан.

Долон — Кашкардын чыгыш тарабында жашаган эл.

Домок — чыр, калаба, чатак.

Дөөдүр —монгол, калмак элинин баатыры.

Дугул — калмактын уруусу.

Дуу-дуу — эски Кытайда — бир провинциянын, крайдын башчысы.

Дулдул — чарчап-чаалыкпаган күлүк аттын эн мыктысы.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.