Яндекс.Метрика

Бакайдын атасы байдын Алтайга барыши

Өчтөшкөндүн барысын

Өтүн жара саярың

Күрөшкө чыкчуу бөкөңдү*,

Күүлөп чыгар жекеңди

Бычак салбай бычамын

Бапылдаган текеңди!".

Ушуну айтып, эр Манас

Узатып жолго салганы.

Ар кайсысы шаарына

Асты алтымыш күндө барганы.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.