Яндекс.Метрика

Н

Нааман - жердин аты.

Кайча бел - кыпча бел, ичке бел.

Накер - ок өтпөс өтүк.

Нар кескен - эң мыкты болот кылыч.

Нөкөр - жан жолдош.

Нурк - негиз, тек, жай.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.