Яндекс.Метрика

П

Пайна - мөндү пайна (монголчо) - кайрат кылууга чакырган ураан сөз.

Пир - сыйына тургап, зсболосу бийик киши.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.