Яндекс.Метрика

Козкамандардын Манастын кырк чоросунан женилиши

                                            Шуутум,

Ар жерден  келген  кырк кыраан,.

                                             Шуутум.

Сени эр уулу менен тең кылдым

                                             Шуутум,

Ушу бир кебиң чын болсо,

                                             Шуутум,

Таласта кыргыз айлымды ал,

                                             Шуутум,

Каалаган жерден зайбыдды ал,

                                             Шуутум.

Өгөөмдү коюп, бүлөөмдү ал,

                                              Шуутум ,

Калдайган кыргыз журтумдан,

                                              Шуутум,

Каалап бир сүйгөн бүлөңдү ал,

                                              Шуутум.

Таласка салган тамымды ал,

                                              Шуутум,

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.