Яндекс.Метрика

Ш

Шаа - улук, чок.

Шабиет - балдар оюнунун бир түрү.

Шай - сүйгөн кишисин колдой турган олуя

Шайы - кишилерди башкарган аксакал.

Шакшак - сынган сөөктү таңа турган жыгач.

Шамиян - кош  айдаган өгуздүн мойнундагы моюнтурукка өткөрүлүүчү жыгач казык.

Шапкер тартып - азап тартып.

Шибээ - Жунгариядагы макжуу элинин бир уруусу.

Шири - каткан тери, ышталып каткан тери

Шоорат - даңк, атак.

Шоролуу менен Тагырма - Тажикстан өлкөсүндөгү жердин аттары.

Шуттуу - куудул, оюнкарак.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.